Péče o lesní pozemky

omluvte, prosím, neúplnost našich webových stránek, jsou ve výstavbě

 

1. Vlastnické vztahy

Firma vlastní více než 150 ha lesa převážně na střední Moravě. Většinou se jedná o menší parcely, které jsme získali během let odkoupením od původních vlastníků. Stále platí, že máme zájem o koupi lesa jakékoli věkové třídy a typu. V případě zájmu o prodej vašeho lesa (např. z finančníchj či časových důvodů) se na mě můžete kdykoli obracet. Lesnímu hospodaření se věnuji celý svůj profesní život a nevyhýbám, se téměř žádnému typu lesa.

Z hlediska sousedských a majetkových vztahů se snažíme v rámci běžného pracovního provozu o maximální přesnost vyměření hranic pozemků, které pak v průběhu času udržujeme viditelné. I pokud zjistíme průběh hranice od původních majitelů či sousedků, využíváme mapový portál Českého zeměměřičského a katastrálního úřadu (www.cuzk.cz) a v terénu - pokud to jde původní hranečníky (kameny) či nově přidělené kostky. Zjištěné hranice osazujeme akátovými kolíky, které po odsouhlasení sousedy ještě barvíme stejně jako okrajové stromy tak, aby bylo jasné, které patří komu. Tato činnost je poměrně časově náročná a je nedílnou součástí naší práce, i když se netýká přímo "lesařiny".

 

 

2. Lesní cesty a skládky


Co se týče spravování lesního majetku, jsou pro fungující lesnický provoz nepostradatelné přístupové linky, lesní cesty a skládky dřeva. Lesníci obecně pracují s přírodou v terénu, který není zrovna často ideální a dobře přístupný. Jsme závislí na počasí, které provoz značně omezuje (déšť, vítr). Poškození lesní půdy (a zároveň semenáčků) a cest se vyhýbáme, aby nedocházelo k erozi. Přibližujeme proto dřevní hmotu za sucha či mrazu, případně zpevňujeme příjezdové cesty. Využíváme zároveň šetrné technologie - koně - a  zadáváme práci místním lidem, kteří podmínky dobře znají.přibližování dříví

 

 

 

3. Aktuální problémy v ochraně lesa

 - lesy a myslivost (škody zvěří)

- kalamitní škůdci (kůrovci)

 

 

4. Uznané porosty pro sběr osiva

  DBL: 34, 37

DBZ: 33, 36

5. Komplexní péče o lesní ekosystém

 individuálníé přístup ke stromům, ale zároveň vidět věci komplexně

Lesní hospodaření neznamená pouze těžbu dřeva, jak by se mohlo na první pohled zdát. Lesnická činnost zahrnuje jak OBNOVU (tj. těžba a zalesňování), tak i VÝCHOVU mladých porostů, OCHRANU proti zvěři, buřeni, škůdcům, abiotickým vlivům (podle z. č. 289/1995 Sb.), SPRÁVU LESNÍCH CEST a právě i PÉČI O LESNÍ EKOSYSTÉM jako celek (druhová a prostorová skladba, podpora biodiverzity atd.).