• Lesnictví

    Firma Lengál jde cestou přírodě blízkého hospodaření.

  • Japonské topoly

    Dřevo ze šlechtěných japonských topolů má kvalitnější parametry než dřevo z běžných topolů.

  • Lesní školka

    Lesní školka je zaměřená na pěstování dubu, japonského topolu a dalších kultivarů topolu

 

Lesní školka
Svatopluk Lengál

Firma se specializuje na odbornost, kvalitu a svoji historii. Hlavní činností je pěstování lesa směřované, tam kde to jde, k přírodě blízkému způsobu. Spravujeme jak vlastní tak obecní pozemky a vykupujeme další, důležitá činnost je poté prodej dřeva převážně od podzimu do jara. Další součástí je také školkařská činnost pro produkci dubu letního a japonských topolů.

V rámci činností v lese se orientujeme na trvale udržitelný rozvoj lesa a lidí s lesem spojených. Základem aktivního obhospodařování lesů je minimalizace nahodilých těžeb, odstraňování jejich příčin a maximální podpora všech přírodních procesů v lese. Prakticky to znamená obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem, který se postupně dostává stále více do popředí. Dle mého názoru je stejně důležité i lidem blízké obhospodařování lesa, kdy v lese pracují a zužitkovávají dřevo především místní lidé (např. místní traktorista, místní zájemci o dřevo, tzv. samovýroba), kteří znají místní podmínky a nemusí dojíždět za prací. Budou tak mít z lesa prospěch a taky pochopí principy hospodaření v lese.

Společnosti, které zpracovávají velká množství kalamitního dříví, jen odstraňují chyby v pěstování. Hrdinové lesnictví jsou však ti méně viditelní, kterým roste les jakoby sám a přitom oni jsou jeho stvořiteli díky své odbornosti a každodenní práci.


Lesnictví, výkup lesa

Obhospodařování vlastních a pronajatých lesních majetků a prodej dřeva z lesních porostů.

více o výkupu lesa

Japonské topoly

Provoz lesní školky a prodej sazenic dubu pro výsadbu do všech přírodních lesních oblastí České republiky.

více o japonských topolech

Lesní školka, sazenice dubu

Množení, pěstování a prodej řízků a sazenic topolů pro les a energetické plantáže na zemědělské půdě.

více o lesních sazenicích dubu