Jaké problémy vás mohou při pěstování topolů potkat

 

1)      Mandelinka topolová (Chrysomela populi)

Tento asi 1 cm velký brouk červeného zbarvení  se vyskytuje v celé Evropě. Můžeme jej najít především na topolech a vrbách. Samička klade na jaře vajíčka na listy a větévky. Dospělci i larvy se živí listím zmíněných stromů. Od ostatních druhů se odlišuje tmavou skvrnou na konci krovek.

 mandelinka tp  

 

Ochrana: Postřik běžně dostupným insekticidem na listožravý hmyz. Ošetřit všechny rostliny při výskytu larev případně dospělců. Insekticid by se neměl aplikovat za velkého větru (dochází  k úniku), ani za prudkého slunce, ani při aktivitě včel. Nejlépe je aplikovat přípravek ráno či večer.

 

 

 

2)      Vytloukání srncem obecným (Capreolus capreolus)

Srnci často vyhledávají slabé proutky k vytloukání lýčí z nových parůžků. K tomuto účelu často využívají mladé stromky, zvláště nezvyklých druhů či jedince, které jsou v prostředí, jak se říká na ráně a bez ochrany.  Nejohroženější jsou plošně malé výsadby uprostřed bezlesé krajiny.

vytloukání

Ochrana: Proti tomuto poškození není ochrana jednoduchá, neboť srncům téměř nic nevadí. Krátkodobě lze použít pachové repelenty, ale zaručená ochrana v případě, že se váš pozemek vyskytuje v oblasti s vyšším výskytem srnců, v prvních dvou letech, je celkové oplocení pozemku.
O něco levnější metodou může být oplocení jednotlivých stromků. Tam kde je poškození mírné, lze rány ošetřit štěpařským voskem.

 

3) Legislativa pěstování, podmínky povolování

Převod ze zemědělského půdního fondu (ZPF) na les není nutný, protože se jedná o polní pěstování plodin s kratším obmýtím (tj.  doba od založení porostu do plánované mýtní těžby) než 20 let. Přesto je nutné před samotnou výsadbou požádat o povolení orgán ochrany přírody (OOP) místně příslušné obce s rozšířenou působností, což vychází ze Z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (forma žádosti není stanovena) a k žádosti přiložit záměr (druh dřeviny, rozloha, umístění apod.).  

Pokud bude žádosti vyhověno a pozemek není v systému LPIS, už Vám nic nebrání výsadbě. U pozemků vedených v LPISu je nutná změna kultury, což představuje zdlouhavé "papírování a běhání po úřadech" - konkrétně SZIF.