šlechtěné rychlerostoucí topoly

Rodinná lesnická firma Lengál založila ve své lesní školce matečnici pro vegetativní množení japonských topolů a dalších kultivarů topolu pro les a energetické plantáže na zemědělské půdě. Jedná se o nejlepší vyšlechtěné klony dodané přímo z VÚLHM v Uherském Hradišti. Reprodukční materiál je v kategorii "testované" (tzn. výhodnost výsadeb těchto klonů topolů byla testována na pokusných výsadbách a dosahovala nejlepších výsledků v produkci a kvalitě dřeva).

 

O šlechtěných topolech

Topol dospívá mezi 8 až 10 rokem svého růstu. Podmínky v ČR jsou pro růst topolu ideální, optimální přírůstky jsou zaznamenány při průměrné kvalitě půdy, v nadmořské výšce 250 - 650 metrů a srážkovém úhrnu okolo 500 mm/rok. Roční přírůst délky může činit až 2,5 – 4 metry. Velkou výhodou topolů je, že po uříznutí pařez znovu obrůstá. Po této době se již zhoršuje výtěžnost.  Japonské topoly jsou také velice odolné vůči většině známých škůdců. Topoly snesou zaplavení po dobu až 2 měsíců, proto jsou tedy vhodné  i do záplavových oblastí.

Firma Lengál Vám garantuje nejvyšší kvalitu topolu, neboť:

 1. prodává materiál jen z vlastní školky, jejíž původ je přímo z výzkumné stanice
 2. školka je pod stálým dohledem Státní rostlinolékařské správy a je prostá karanténních škůdců
 3. množení řízků je předem hlášeno státní správě a pověřené osoba provádí fyzickou kontrolu

Růstový potenciál šlechtěných topolů (největší ze všech dřevin pěstovaných v našich klimatických podmínkách) lze využít těmito způsoby:

 1. na dřevo, kmeny na prodej jako kulatina, větve na energetické zpracování, kdy hmoty +1 m3 na strom dosáhne za 20-25 let.
 2. na štěpku pro energetické účely jako rychle rostoucí dřevina (RRD), kdy konzervativní průměrný výnos 10t (suš)/ha/rok což lze převést na 156 GJ/rok/ha.
 3. na polínka jako palivo, pro vlastní potřebu na otop domácností, kdy jsou japonské topoly pěstovány místo zemědělských plodin, nechají se dorůst do síly polínek na topení a pak se část plochy zpracuje na palivo – například každý rok 1/5 za 5 let naroste nové palivo, bez potřeby zakládat nový porost. Na 1 ha pomyslně naroste 5 kW na každou hodinu v roce (8760 hod.) a protože netopíte celoročně, ani celý den, tak Vám 1 ha topolového porostu vytopí rodinný domek každý rok jen za Vaši práci a náklady s ní spojenými. Sklizeň si provedete sami vlastní mechanizací.

Dřevo ze šlechtěných topolů má nesrovnatelně kvalitnější mechanické i energetické parametry než dřevo z běžných topolů.

 

Služby pro Vás:

 1. Prodej sazenic šlechtěných topolů kanadských (Pupulus x euroamericana) na dřevo pro průmyslové zpracování kulatiny (klony: P-190 = topol "Blanc du Poitou" a P-239 = topol "I 476"). Tyto dva klony se vyznačují vysokou produkční schopností a mají také výborné mechanické vlastnosti. Nelze je však použít ve zvláště chráněných územích, protože jsou nepůvodní. V těchto případech jsou nahrazovány topolem černým, který ale není tak kvalitní.

 2. Prodej řízků šlechtěných japonských topolů (Populus maximowicziipro energetické plantáže RRD na výrobu štěpky (klony: P-616 = J-105 = MAX 4 a P-617 = J-104 = MAX 5). Pozor, nesmí se používat pro účely obnovy lesa!

 3. Prodej sazenic a řízků tzv. balzámových topolů (což jsou kříženci japonských topolů) pro polínkáře (klony: P-462 = topol "Androscoggin" a topol "Oxford").

 4. Objednávku lze provést vyplněním objednávkového formuláře či poslat požadavek mailem  (info@lengal.cz).

   V ceně není poštovné a balné.

 5. Zahájení prodeje podle aktuálních klimatických podmínek Vám oznámíme mailem na Vaši adresu.

 6. Balení: sazenice 25 ks, řízky 100 ks

 7. Cena sazenic topolu:

  VELIKOSTDO 1.000 KSNAD 1.000 KS
  100 - 160 cm 15,00 Kč + DPH 12,00 Kč + DPH
  160+ cm 20,00 Kč + DPH 15,00 Kč + DPH
 8. Cena řízků topolu:

  MnožstvíCena
  100 - 1.000 ks 3,00 Kč + DPH
  1.100 - 10.000 ks 2,50 Kč + DPH
  +10.000 ks 2,00 Kč + DPH

 Sazba DPH 15%.