Některé praktické informace pro pěstování topolů

 1. Při objednávání sazenic nebo řízků uvádějte účel pěstování (dřevo, plantáže, polínka) a nadmořskou výšku.
 2. Stanoviště: kromě vody potřebují topoly i hodně světla.
 3. Spon:
  1. Na dřevo = 400 – 800 ks sazenic / ha
  2. Na energetické plantáže = 6.000 - 8.000 ks řízků / ha
  3. Na polínka = 2.000 – 4.000 ks sazenic nebo řízků / ha
 4. Výsadba do odplevelené plochy (nejlépe chemicky) a zkultivované půdy připravené již na podzim.
 5. Doba výsadby: Sazenice na podzim (konec října, listopad), případně na jaře (březen, začátek dubna). Řízky na jaře, nejlépe v březnu po prvním oschnutí půdy.
 6. Způsob výsadby: Sazenice – dostatečně velká jáma, schovat čípek. Řízky – zapíchnout do půdy a nechat 1 očko nad zemí.
 7. Péče o výsadbu:
  1. první roky je nutné výsadbu udržovat v bezplevelném stavu (!) tak,  jako řepu než sazenice bezpečně odrostou buřeni, případně půdu mechanicky kultivovat
  2. výsadby menšího množství sazenic (do 1000 ks) a řidší spony je nutné chránit proti vytloukání srnci oplocením porostu nebo alespoň jednotlivých stromků do síly kmene 10 cm
  3. při pěstování na dřevo pro průmyslové zpracování je vhodné spodní část kmene vyvětvovat do výšky 6 m

Pěstování japonského topolu je v podstatě velice jednoduché. Stačí mít volný pozemek, který na podzim připravíte podobně jako pro pěstování obilí. Zásadní je likvidace plevelů v počáteční době růstu. Další ošetřování není třeba. Po dvou až pěti letech můžete zahájit sklizeň buď dřevní štěpky nebo palivového dříví. Negativem (zvláště u malých parcel) může být to, že sílící kořenový systém topolů se může šířit na sousední pozemky a také vyčerpatelnost plantáže (cca po 30 letech). Pak je možné provést likvidaci plantáže pařezovou frézou, aby byl pozemek opět využivatelný.

 Převod ze zemědělského půdního fondu (ZPF) na les není nutný, protože se jedná o polní pěstování plodin s kratším obmýtím (tj.  doba od založení porostu do plánované mýtní těžby) než 20 let. Ale před výsadbou musíte požádat o povolení (viz záložka Nejčastější dotazy)