Tvorba dvouetážových porostů (dub + topol)

V lesním závadu Židlochovice jsme se inspirovali pěstováním etážových porostů cenných listnáčů ve spodním a topolů v horním patře lesa. Základ takového pěstování vzniká již při zalesňování. Jako hlavní dřevinu využíváme dub vypěstovaný v naší školce a každým desátým stromem v řadě je topolová sazenice. Rychlejším růstem topolů se již po pár letech vytvoří dvě patra a díky řídkému sponu vyšších topolů mají nižší duby stále dostatek světla a prostoru.  Jde tedy o maximální využitelnost plochy. Výchova spočívá v tom, že se snažíme pěstovat kvalitní kulatinové sortimenty, a proto necháváme topoly a pozděj i duby vyvětvovat.

Ve fázi dorůstání dubového patra ke korunám topolů je možno v rámci výchovných zásahů topol postupně odkacovat. Po letech tak vzniká opět čisté dubové patro, které intenzivně vychováváme (viz záložka Intenzivní výchova dubu) podporou cílových jedinců. Vybrané stromy uvolňujeme, aby měly dostatek prostoru pro tvorbu koruny a růst žaludů. Dostatečným prosvětlením dubového porostu zajistíme i přísun světla semenáčkům, což uzavírá cyklus přirozené obnovy lesa. Tím je zajištěna kontinuita lesa v prostoru i čase.

 Díky výmladnosti topolů dřevo ve spodním patře opět přirůstá a zároveň tzv. čistí  kmeny dubů, aby nezavlčely. Jde o princip pěstování tzv. středního lesa (tj. kombinace topolové pařeziny a dubových vysokokmenů), který je u nás znám už stovky let.